Forslag

Forslagsmodulen er et naturlig tillegg til digital votering. I Kaukus kan politikerne sende inn forslag i saker, som automatisk blir delt med de andre politikerne i utvalget. Sekretær og politiker vil ha full oversikt over alle forslag som har kommet inn i hver sak.

Les merBook demo

Hvorfor forslag?

Sparer sekretærer og politikere for tid og administrasjon.

Erstatter manuelle prosesser slik at det er mindre sjanse for feil

Lettere å gjøre endringer uten at det utløser merarbeid.

God dokumenterbarhet i innsendte forslag og resultater av voteringer.

Hvordan forslag fungerer

Politikerne bruker sin PC/nettbrett/mobil til å opprette forslag. Forslagene kan redigeres eller trekkes etter innsending om det er behov for det.
Forslagene kan fremmes i forkant og under møtet. Det er mulig å fremme egne forslag, og forslag i fellesskap med andre partier. Om nødvendig, kan sekretærer opprette forslag på vegne av politikere eller partier. Systemet vil sende ut varslinger når det blir sendt inn nye forslag eller om forslag blir endret. Forslagene blir dokumentert i voteringsrapporten

1 - Når sekretær sender ut innkalling til møtet, kan politikerne logge seg på Kaukus og se fullstendig saksliste for møtet

2 - Politikerne kan se innsendte forslag i hver enkelt sak som skal behandles i møtet.

3 - Politikerne kan legge inn forslag på vegne av seg selv, flere politikere, partiet eller flere partier. Dette kan de gjøre på PC, nettbrett eller mobil.

4 - Forslagene distribueres automatisk til sekretær og de andre politikerne

5 - Når saken er ferdigbehandlet, blir forslagene dokumentert i voteringsrapporten.

Integrasjoner

Kaukus er integrert med de største leverandørene av sak- og arkivsystemer. Det er mulig å hente inn saker direkte fra Elements/Ephorte, Public360 eller Acos Innsyn. Kaukus forslag er en skyløsning. Det betyr høy oppetid og sikkerhet for kundene våre. Vi tar oss av alt vedlikehold av systemet.

Oppstart og opplæring

Ved kjøp av forslag, vil vi sørge for at systemet blir satt opp på riktig måte for dere.
Vi importerer de som skal ha tilgang til systemet, og setter opp utvalg på bakgrunn av data vi mottar. I tillegg vil vi gi opplæring til de som skal administrere systemet. I Kaukus er vi opptatt av at våre kunder skal lykkes i bruken av systemet og vil derfor holde tett kontakt med dere gjennom hele kundeforholdet.

Ofte stilte spørsmål om Automatisk Varainnkalling

Forslag

Kan politikerne legge inn egne forslag i Kaukus?

Ja, det kan de. Det er faktisk veldig lett, og kan gjøres både i forkant av møtet og underveis. Det vil gå ut varslinger når et nytt forslag har kommet inn, med mindre man velger å skjule forslaget for andre inntil en gitt tid. Innkommende forslag, og resultatet av voteringen vil bli loggført i voteringsrapporten.

Hvordan er dokumenterbarheten i innkallingene?

God dokumenterbarhet! SMS logg og ulike rapporterer til bruk i for eksempel innsyn

Må forslaget mitt være synlig for alle i forkant av møtet?

Nei. I Kaukus har du mulighet til å skjule forslag enten til møtet starter, til saken starter eller til møtesekretær gjør det synlig for andre.

Fungerer forslag i Kaukus på alle enheter?

Ja det gjør det. Vi har lagt til rette for at politikerne kan benytte sin valgte enhet for å sende inn forslag.

Hva skjer med forslag som blir trukket?

Forslag som blir trukket blir naturlig nok ikke behandlet. De vil derimot dukke opp i voteringsrapporten som trukket forslag og loggført sammen med sakene og forslagene som har blitt behandlet.

Kan man bare legge inn egne forslag?

Nei. I Kaukus kan man også legge inn forslag på vegne av eget og andre partier.

Alle våre løsninger

Kaukus mockup av varainnkalling i bruk på mobil og pc

Automatisk varainnkalling

Digital votering

Forslag

Tid- og talestyring