Digital votering

Kaukus digital votering gjør det enkelt å gjennomføre voteringer i politiske møter. Løsningen er laget for å være svært brukervennlig både for sekretærer og politikere. Politikerne kan avgi sine stemmer på telefon, nettbrett eller PC. Sekretær har hele tiden oversikt over stemmer som er avgitt, og får en egen rapport i etterkant.

Les merBook demo

Hvorfor digital votering?

Dokumentasjon av stemmer på personnivå.

Reduserer administrasjonskostnader.

Brukervennligheten gjør at det ikke trengs opplæring for politikere.

Kan brukes på alle enheter.

Brukervennligheten gjør at det ikke trengs opplæring på politikere.

Sikkerhet og dokumenterbarhet i gjennomføring og resultat.

Hvordan digital votering fungerer

Sakslistene kan enkelt hentes inn i løsningen før møtet gjennom en integrasjon med sak- og arkivsystemet. Når møteleder går til votering, vil alle politikere med stemmerett få opp voteringen automatisk på sin digitale enhet, og kan stemme slik de ønsker. Sekretær kan se hvem som har stemt/ikke stemt, samt hva den enkelte har stemt på. Storskjermvisningen sørger samtidig for at også politikerne kan følge med på voteringen og resultatet. En voteringsrapport autogenereres slik at informasjonen om resultatet og hva den enkelte stemte er tilgjengelig.

1 - Kaukus digital votering forenkler voteringer sak for sak med avgitte stemmer og direkte resultat. Enkelt for både politiker og møtesekretær.

2 - Sekretær kan hente inn saker og forslag i forkant av møte.

3 - Under hele møtet er det veldig tydelig for sekretær hvem som er klar til votering.

4 - Når møteleder går til votering, får alle politikere med stemmerett opp voteringen automatisk på sin telefon/nettbrett, og kan avgi sin stemme.

5 - Både sekretær og politiker kan umiddelbart se hvem som har stemt og ikke stemt, hva de har stemt på, og hva som ble resultatet av voteringen.

6 - Voteringsrapport autogenereres og er tilgjengelig underveis og i etterkant av møtet med informasjon om resultatet av hver votering og hva den enkelte politiker stemte.

Integrasjoner

Kaukus er integrert med de største leverandørene av sak- og arkivsystemer. Det er mulig å hente inn saker direkte fra Elements/Ephorte, Public360 eller Acos Innsyn.
Kaukus digital votering er en skyløsning. Det betyr høy oppetid og sikkerhet for kundene våre. Vi tar oss av alt vedlikehold av systemet

Oppstart og opplæring

Ved kjøp av digital votering, vil vi sørge for at systemet blir satt opp på riktig måte for dere.
Vi importerer de som skal ha tilgang til systemet, og setter opp utvalg på bakgrunn av data vi mottar. I tillegg vil vi gi opplæring til de som skal administrere systemet. I Kaukus er vi opptatt av at våre kunder skal lykkes i bruken av systemet og vil derfor holde tett kontakt med dere gjennom hele kundeforholdet.

Ofte stilte spørsmål om Digital Votering

Votering

Hvordan fungerer digital votering i Kaukus?

Det er veldig enkelt for en politiker å avgi sin stemme med Kaukus. Man logger på løsningen med sin bruker på for eksempel telefon, og vil få opp “JA” eller “NEI” når sekretær setter i gang voteringen over en gitt sak

Hva viser systemet av voteringsresultater?

Kaukus er bygget for å støtte lokaldemokratiet og øke synlighet i politiske beslutninger. Derfor viser systemet detaljert oversikt over hvem som har stemt hva. Dersom det er uenighet i et parti, vil for eksempel systemet vise navn på representantene i partiene sammen med hva de har stemt.
I tillegg har vi en storskjermvisning slik at publikum kan ha muligheten for å følge stemmegivningen live.

Hva er prisen på digital votering?

Prisen blir beregnet ut fra antall representanter i kommunestyret. Derfor vil prisen varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt for å få et konkret tilbud for din kommune

Gjør Kaukus det mulig å protokollføre hvilke representanter som har stemt på hvilke forslag?

Ja. Kaukus er utviklet for å ivareta kravene til kommuneloven som omhandler møteboken og loggføring av stemmer på representantnivå.

Er løsningen så brukervennlig at alle politikere i våre utvalg vil kunne stemme digitalt uten hjelp?

Ja, Kaukus er utviklet i samarbeid med sekretærer og politikere
for å sørge for at løsningen er så enkel og brukervennlig som mulig.

Er det vanskelig å komme i gang med digital votering?

Nei. Ved kjøp av digital votering, vil vi sørge for at systemet blir satt opp på riktig måte for dere innen kort tid. I tillegg vil vi gi opplæring til de som skal administrere systemet

Alle våre løsninger

Kaukus mockup av varainnkalling i bruk på mobil og pc

Automatisk varainnkalling

Digital votering

Forslag

Tid- og talestyring