Ekstra tekst i møteinnkallingen

Ekstra tekst i møteinnkallingen

Ekstra tekst i møteinnkallingen Nå støtter vi endelig at du kan redigere standard teksten som vi sender i møteinnkallelsen. Mange har etterspurt dette og vi har nå gjort det mulig. Her kan du legge inn lenker til saksdokumenter eller annen informasjon som møtested....
Møtesekretær administrasjon

Møtesekretær administrasjon

Møtesekretær administrasjon Du kan nå se hvem som er registrert som møtesekretærer i din kommune. Der får du kontakt informasjon lett tilgjengelig, samtidig som du kan se når tidligere kollegaer sluttet, eller ble deaktivert som brukere i Kaukus.  Videodemonstrasjon...